ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Δικαστικές Αποφάσεις

Σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση μέσω διαδικτύου

  • C-291/13 Παπασάββας, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

  • C‑28/08 P Bavarian Lager, 15 Οκτωβρίου 2009
  • T-161/04 Valero Jordana, 7 Ιουλίου 2011
  • C-362/14 Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner, 6 Οκτωβρίου 2015
  • C-40/17 Fashion ID, 26 Ιανουαρίου 2017
  • C-25/17 Jehovah’s Witnesses, 1 Φεβρουαρίου 2018
  • C‑311/18 Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner & Facebook Ireland Ltd, 16 Ιουλίου 2020