Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

@European Union

Για την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων


Για τη βία κατά των γυναικών

*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών


Για τη σεξουαλική παρενόχληση


Για την σωματεμπορία


Για τα προσωπικα δεδομένα

*Περισσότερες πληροφορίες για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων

*Περισσότερες πληροφορίες για την Λευκή Βίβλο σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (το μόνο προπαρασκευαστικό νομοθετικό κείμενο για την τεχνητή νοημοσύνη για την ώρα)


Για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο