Σχετικά με εμάς

“Το να ονοματίζει κανείς σημαίνει πως ανακαλύπτει. Και το ότι ανακαλύπτει πως ήδη δρα!”

Simone de Beauvoir