Συμμετοχή της DATAWO στο πρόγραμμα Womentors

0 Shares
0
0

29/03/2021

Η DATAWO συμμετέχει ενεργά στo πρόγραμμα ενδυνάμωσης Womentors που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund Greece με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την οργάνωση Αποστολή ”ΑΝΘΡΩΠΟΣ”.


Ο σχεδιασμός του έργου έχει βασιστεί πάνω στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου πολλαπλασιαστικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας βάσει της δικτύωσης. Το μοντέλο αποτελεί ένα δίκτυο διάχυσης γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας και συνηγορίας σε θέματα ισότητας.


Καθώς ο δείκτης ισότητας φύλων 2020 κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ-28, ως DATAWO υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότητα των φύλων, ενώ οι ίδιες καλούμαστε να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία για ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ψηφιακό χώρο.

You May Also Like