”Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα”

0 Shares
0
0

28/05/2021

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) το 2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με θέμα: «Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα» την Πέμπτη και Παρασκευή 3-4 Δεκεμβρίου 2020.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα. Το περιεχόμενο του Συνεδρίου περιελάμβανε την ανάδειξη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ζωή με σκοπό τη δημιουργία μιας κουλτούρας, που αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές της έμφυλης «βίας».

Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο από τις συνεδριάσεις, στους ακόλουθους συνδέσμους.