Συμμετοχή στην Διαβούλευση για το “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025”

0 Shares
0
0

23/08/2021

Στις 16 Αυγούστου 2021 δημοσιεύτηκαν τα σχόλια που καταθέσαμε επί του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021 – 2025» που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα εδώ, καθώς και στην επισυναπτόμενη φωτογραφία.

Στόχος του νέου Σχεδίου Δράσης είναι να προωθήσει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που θα προωθεί την οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η πανδημία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέθεσε το οικείο Υπουργείο. Ανέφερε, μάλιστα, σχετικά πως “για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης προτάσεων πολιτικής από όλα τα Υπουργεία για την ένταξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές και προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησής τους σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο”.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας είναι:

  1. Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών από την άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία της ευαισθητοποίησης των φορέων και των πολιτών.
  2. Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους με σκοπό την ενεργοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στα κοινά και την προετοιμασία κάλυψης θέσεων ευθύνης.
  3. Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.
  4. Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για όλους τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.

«Η πραγματική ισότητα των φύλων, αυτή που δεν μένει μόνο στις θεωρητικές αναλύσεις, αλλά διαπερνά όλα τα επίπεδα πολιτικής και δράσης και καταλύει βαθιά παγιωμένες διακρίσεις, δεν μπορεί παρά να έχει ως αφετηρία ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί στόχοι», ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

Ο προσδιορισμός του περιεχομένου του νέου Σχεδίου Δράσης έγινε, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας Φύλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4604/2019 και κατόπιν συλλογής προτάσεων των συναρμόδιων υπουργείων.


Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 θα παραμείνει αναρτημένο και ανοικτό προς όλους για διαβούλευση έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Συμμετοχή της DATAWO στην Διαβούλευση για το “Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025”