Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να αντιμετωπίζεται η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου και εκτός διαδικτύου ως «ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση».

0 Shares
0
0

21/09/2021

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν με 427 ψήφους υπέρ, 119 κατά και 140 αποχές, μια νομοθετική πρωτοβουλία που απαιτεί στοχευμένη νομοθεσία και πολιτικές για την αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας και διακρίσεων λόγω φύλου (κατά γυναικών και κοριτσιών, αλλά και κατά ατόμων LGBTIQ+), είτε εντός ή εκτός σύνδεσης. Ζητούν από την Επιτροπή να καταγράψει η έμφυλη βία ως νέος τομέας εγκληματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, μαζί με άλλα εγκλήματα που πρέπει να καταπολεμηθούν σε κοινή βάση, όπως εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, τα κυβερνοεγκλήματα και η τρομοκρατία.

Αυτό θα χρησιμεύσει ως νομική βάση για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία με επίκεντρο τα θύματα χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και άλλα διεθνή πρότυπα και θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-μέτρα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ευαισθησίας για το φύλο και διασυνοριακής εκπαίδευσης

-υπηρεσίες υποστήριξης, μέτρα προστασίας και αποκατάστασης των θυμάτων

-μέτρα για τον τερματισμό κάθε μορφής έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των ατόμων LGBTIQ+

-ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του νόμου

-διατάξεις για να διασφαλιστεί ότι τα περιστατικά έμφυλης βίας λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας και επισκέψεων παιδιών

-και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγέλλουν επίσης τη γυναικοκτονία ως την πιο ακραία μορφή βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τονίζουν ότι η άρνηση ασφαλούς και νόμιμης περίθαλψης για άμβλωση είναι επίσης μια μορφή βίας με βάση το φύλο. Επισημαίνουν τις πολλές δυσμενείς προσωπικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της έμφυλης βίας και επαναλαμβάνουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την πανδημία. Αναφέρονται επίσης στην έλλειψη εμπιστοσύνης των επιζώντων στις αρχές επιβολής του νόμου και στο δικαστικό σύστημα ως σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην μη αναφορά περιστατικών.

Ως DATAWO, χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρακολουθούμε στενά την νομοθετική διαδικασία που έχει ξεκινήσει.

You May Also Like