Τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα!

09/10/2021

Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ γεμάτη, αφού πραγματοποιήθηκαν πολλά συνέδρια σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την τεχνητή νοημοσύνη! Όλες οι συζητήσεις ήταν πολύ εποικοδομητικές και έχουμε συγκεντρώσει πολύ υλικό για ανατροφοδότηση!

“Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε αρκετές πρωτοβουλίες προκειμένου να τεθούν οι αρχές για την δημιουργία και το σχεδιασμό αξιόπιστων και ασφαλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το 2019, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε τους Κανόνες Δεοντολογίας για την Αξιοπιστία στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Δύο χρόνια αργότερα, στις 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της τεχνητής νοημοσύνης, θεσπίζοντας εναρμονισμένους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, τον λεγόμενο “νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη“.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης καταλάβει ότι πρέπει να συμβαδίσουν με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο σύνταξης τέτοιων στρατηγικών. Δεδομένου ότι μια ευρωπαϊκοκεντρική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητη, η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και την παροχή ανάλυσης και μελετών μέσω της δημιουργίας του AI Watch.”

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης” που διοργανώθηκε μεταξύ άλλων από το CiTIUS και υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων από το έργο NoBIAS πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021 στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στην Ισπανία. Η DATAWO παρακολούθησε την εκδήλωση εικονικά.

Στις 8 Οκτωβρίου 2021 το συνέδριο “Αλγοριθμική μεροληψία και πολιτική μη διάκρισης της ΕΕ” διοργανώθηκε από το Universitat Bayreuth. Το συνέδριο συγκέντρωσε νομικούς από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν τις επιπτώσεις των αλγοριθμικών προκαταλήψεων στο νόμο. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν τη σημασία των δεδομένων (ποιότητας) για δίκαιη και αμερόληπτη τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τον σχεδιασμό συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης βάσει του υφιστάμενου νόμου για τις διακρίσεις καθώς και την πρόταση για τον “νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη και τις σημαντικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή τους στον τομέα των αλγοριθμικών αποφάσεων. Η DATAWO ήταν εκεί για να παρευρεθεί!

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιείται η συνδιάσκεψη “ACM σχετικά με την ισότητα και την πρόσβαση σε αλγόριθμους, μηχανισμούς και βελτιστοποίηση (EAAMO ’21)“. Η συνδιάσκεψη αυτή στοχεύει στην ανάδειξη εργασιών σχετικά με τεχνικές από αλγόριθμους, με την βελτιστοποίηση και τον σχεδιασμό μηχανισμών, μαζί με ιδέες από τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές μελέτες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ισότητας και της πρόσβασης σε ευκαιρίες για ιστορικά μειονεκτούσες και υποσυντηρημένες κοινότητες. Η συνδιάσκεψη παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων έρευνας, νέων συνόλων δεδομένων και επιδείξεων λογισμικού με στόχο τη γεφύρωση της έρευνας και της πρακτικής.

Εν κατακλείδι, πριν από 3 ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου 2021, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την σύσταση απαγόρευσης μαζικής βιομετρικής επιτήρησης από την αστυνομία σε μία έκθεση που συνέταξαν. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ψήφισαν για να απαγορεύσουν την αδιάκριτη χρήση της αναγνώρισης προσώπου και άλλων βιομετρικών στοιχείων για επιτήρηση από κρατικούς φορείς σε δημόσιους χώρους. Αλλά ψήφισαν για να απορρίψουν μια πρόσκληση για άρση μιας τέτοιας πρόσκλησης από μια έκθεση που υποβλήθηκε από την επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου, γνωστή ως LIBE.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν μόνιμη απαγόρευση της αυτόματης αναγνώρισης ατόμων σε δημόσιους χώρους, σημειώνοντας ότι τα άτομα πρέπει να παρακολουθούνται μόνο όταν είναι ύποπτα για κάποιο έγκλημα. Το Κοινοβούλιο ζητά η χρήση ιδιωτικών βάσεων δεδομένων αναγνώρισης προσώπου (όπως το σύστημα Clearview AI, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη) και η πρόβλεψη αστυνόμευσης βάσει δεδομένων συμπεριφοράς να απαγορευτούν. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν επίσης να απαγορεύσουν τα συστήματα κοινωνικής μοριοδότησης, τα οποία προσπαθούν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των πολιτών με βάση τη συμπεριφορά ή την προσωπικότητά τους. Τέλος, το Κοινοβούλιο ανησυχεί για τη χρήση βιομετρικών δεδομένων για την απομακρυσμένη ταυτοποίηση των ατόμων. Για παράδειγμα, στις πύλες ελέγχου συνόρων που χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένη αναγνώριση προσώπου καθώς και το έργο iBorderCtrl («έξυπνο σύστημα ανίχνευσης ψεύδους» για την είσοδο των ταξιδιωτών στην ΕΕ) θα πρέπει να διακοπούν, λένε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παροτρύνουν την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες παράβασης εναντίον των κρατών μελών, εάν είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με το κείμενο, τα συστήματα ταυτοποίησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζουν λάθη κατά την αναγνώριση ατόμων LGBTI+, ηλικιωμένων και γυναικών, μειονοτικών ομάδων κλπ, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης. Για να διασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται κατά τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι διαφανείς, ανιχνεύσιμοι και επαρκώς τεκμηριωμένοι, ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο.