Η DATAWO στο Internet Governance Forum Ελλάδος

11/11/2021

Το Internet Governance Forum (ή αλλιώς Φόρουμ για την Διακυβέρνηση του Διαδικτύου) επανέρχεται στην Ελλάδα και πρόκειται να λάβει χώρα στις 13- 14 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα! Την πρώτη φορά που έλαβε χώρα το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ήταν το 2006 στην Αθήνα και έκτοτε αποτελεί ετήσια διοργάνωση.

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου αποτελεί πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και μία πολυμερή πλατφόρμα πολιτικής, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διαμοιρασμό καλών πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. 

Το Φόρουμ προσφέρει ένα χώρο συνάντησης για εκπροσώπους από τους διάφορους φορείς της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκπροσώπους κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και άτομα από την τεχνική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προωθώντας τον διάλογο και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών σε διεθνές επίπεδο.

Εμείς κρατήσαμε πάντως την θέση μας στο Φόρουμ. Εάν θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε την online συμμέτοχή σας στο IGF Greece 2021, ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

© IGF Greece