Δελτίο Τύπου

0 Shares
0
0

30/06/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

03 Ιουλίου 2023

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) “Ένας κυβερνητικός φορέας για την ισότητα των φύλων, είναι ένας κυβερνητικός φορέας του οποίου ο σκοπός είναι να σχεδιάζει, να συντονίζει και να εφαρμόζει κυβερνητικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων και κανονικά βρίσκεται στην κυβερνητική ιεραρχία. Η ύπαρξη και η μονιμότητα μιας τέτοιας δομής αποτελεί βασικό δείκτη της κυβερνητικής ευθύνης για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ο κυβερνητικός φορέας για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της κυβέρνησης και η ευθύνη για την προώθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να ανήκει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο διακυβέρνησης, όπως το επίπεδο του υπουργικού συμβουλίου.”

Στην Ελλάδα ωστόσο, με το υπ΄αριθ. 77/2023 Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 27.06.2023 για τη Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων:

  • καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και συστήνεται η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Στην τελευταία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού (α) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.).
  • Επιπλέον, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (που η ονομασία και μόνο είναι προβληματική) μεταφέρονται: α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» του άρθρου 2 της 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β ́ 5597).

Είναι θετικό πως υφίσταται Γενική Γραμματεία Ισότητας, καθότι είναι ζητούμενο η ισότητα όλων ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή την εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό ή θρησκεία καθε@. Από την άλλη δε η ύπαρξη ενός κυβερνητικού φορέα που να επικεντρώνεται στα θέματα της ισότητας των φύλων είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη.

Συνεπώς και με αφορμή τις εξελίξεις αυτές τονίζουμε από την πλευρά μας την ανάγκη για τη δημιουργία Υπουργείου για την Ισότητα των Φύλων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του EIGE*, αλλά και όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγου χάρη στην Ισπανία, με σκοπό να δοθεί η προσοχή που αρμόζει στα ζητήματα που ταλανίζουν τα φύλα στην ελληνική κοινωνία, η οποία μάλιστα έρχεται σταθερά τελευταία στην Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων. 

 DATAWO


*https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/institutions-and-structures/eu-member-states